Icon play
zamknij

teraz
na antenie

Wybierz radio, które chcesz słuchać

Radio kielce
Folk radio

teraz
na antenie

close

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku wyniesie 1 zł na 1 litr oleju. Stawka zwrotu będzie więc taka sama jak w roku 2021. Przy czym, od 1 stycznia 2022 roku zwiększeniu ulegają limity zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym.

18.01.2022 10:12
Źródło: ŚODR Modliszewice

image   Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce
Komentarze

W Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz.2227) opublikowano nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 „Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego stanowiącego podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty tego zwrotu” - czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

  1. z 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  2. z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Wszyscy producenci rolni, którzy chcą odzyskać część środków finansowych poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, powinni zbierać faktury i w niżej przedstawionych terminach złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  2. W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

icon-tag

Tagi do tego wpisu

rolnictwo RK Ostrowiec Św. RK Starachowice RK Jędrzejów RK Kazimierza Wielka RK Sandomierz RK Kielce paliwa rolnicy RK Końskie