Icon play
zamknij

teraz
na antenie

Wybierz radio, które chcesz słuchać

Radio kielce
Folk radio

teraz
na antenie

close

Liczba rodzin zastępczych w Kielcach na stałym poziomie

W Kielcach jest wystarczająca liczba rodzin zastępczych i od wielu lat utrzymuje się na stałym poziomie. Obecnie działa 156 takich rodzin, w których wychowuje się 219 dzieci. Jak informuje Beata Rogowska, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach - obecnie żadne dziecko nie czeka na umieszczenie go w rodzinie zastępczej.

Autor: Iwona Murawska , Ewa Pociejowska-Gawęda

30.05.2017 14:16

image Fot. Piotr Michalski / Radio Kielce

- Natomiast, by zostać rodzicem zastępczym trzeba spełnić kilka wymogów. Rodzicem musi być osoba niekaralna, posiadająca obywatelstwo polskie i wszelkie prawa obywatelskie, nie lecząca się psychiatrycznie oraz odwykowo. Rodzicem zastępczym nie może zostać osoba, która jest pozbawiona praw rodzicielskich, bądź tę władzę ma ograniczoną, czy zawieszoną - mówi Beata Rogowska.

Jak dodaje - osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą muszą się zgłosić do ośrodka. Tu m.in. przechodzą specjalistyczne szkolenie.

- Staramy się też dopasować rodzinę do dziecka, czyli do jego potrzeb, możliwości intelektualnych i do wieku. Rodziny zastępcze są cały czas wspierane przez nas poprzez opiekę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Są ze sobą w stałym kontakcie, kierują ich do odpowiednich specjalistów, czy pomagają załatwiać sprawy urzędowe - wylicza Beata Rogowska.

Przyszła rodzina zastępcza musi także spotkać się z psychologiem. Jest także pod opieką pedagogów i terapeutów. Na każde dziecko rodzice zastępczy otrzymują około tysiąca złotych. Dzieci przebywające w takiej rodzinie mogą liczyć także na świadczenia z rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

W powiecie jędrzejowskim obecnie funkcjonuje 61 rodzin zastępczych, w których przebywa 83 dzieci. 44 to rodziny spokrewnione stworzone przez dziadków oraz rodzeństwo i 17 tzw. rodzin niezawodowych, które utworzone zostały przez ciotki lub dalsze kuzynostwo. Na przestrzeni ostatnich lat liczba rodzin w powiecie oscyluje wokół 60 mówi - Urszula Abramowicz - z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Jak dodaje, zdarzały się lata, kiedy w około 80 rodzinach było prawie 100 dzieci.

W powiecie jędrzejowskim najstarsza funkcjonująca nadal rodzina zastępcza powstała w 2000 roku. W tej rodzinie pozostało jedno dziecko, ponieważ jedno już się usamodzielniło.

Na terenie powiatu jędrzejowskiego funkcjonuje również 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych w których przebywa 66 dzieci.

Malejącą tendencję w liczbie rodzin zastępczych obserwuje na terenie powiatu sandomierskiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Janusz Kwaśniewski. Obecnie są 63 rodziny, w których przebywa łącznie 85 dzieci. Dla porównania, na koniec 2014 roku funkcjonowało 69 rodzin zastępczych, które miały pod opieką 95 dzieci. 

Funkcjonuje ponadto jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywa dwoje dzieci. Dyrektor Kwaśniewski dodał, że aktualnie każde dziecko wymagające umieszczenia w rodzinie zastępczej ma to zapewnione. 

W tym roku dwoje wychowanków usamodzielniło się, jeden skorzystał z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

icon-tag

Tagi do tego wpisu

rodzina RK Jędrzejów RK Sandomierz Dziecko RK Kielce