Icon play
zamknij

teraz
na antenie

Wybierz radio, które chcesz słuchać

Radio kielce
Folk radio

teraz
na antenie

close

Konkurs "Nasi sąsiedzi Żydzi" rozszerzony

Piąta edycja konkursu wojewódzkiego „Nasi sąsiedzi Żydzi” została poszerzona o nową grupę uczestników – słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizatorom zależy na zwiększeniu liczby relacji i świadectw osób pamiętających żydowskich sąsiadów, a świadków z każdym rokiem ubywa.

Autor: Magdalena Smożewska-Wójcikiewicz

02.03.2017 15:26

image Chmielnik. Świętokrzyski Sztetl - Synagoga Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce
Komentarze

"Odchodzą naturalną koleją rzeczy, a wraz z nimi ginie pamięć o żydowskich sąsiadach na Kielecczyźnie" – mówi Agnieszka Dziarmaga, kierownik Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

Konkurs, adresowany wcześniej do uczniów szkół wszystkich szczebli, a obecnie także i do studentów UTW jest organizowany przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutem Pamięci Narodowej - Delegaturą w Kielcach oraz z Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionu, dotyczącą życia Polaków i Żydów w dawnych miasteczkach, zamieszkałych przez oba narody, tworzących ich obyczajowość, kulturę, gospodarkę. Prace konkursowe mogą dotyczyć różnych zagadnień związanych z życiem codziennym, kulturą, aktywnością społeczno – gospodarczą mieszkańców żydowskich dawnych sztetli oraz czasów II wojny światowej, w tym wątku Polaków ratujących Żydów.  

Obszar badania obejmuje województwo świętokrzyskie. Wymaganą formą pracy konkursowej jest wywiad w formie pisemnej. Tak uczeń, jak i dorosły uczestnik konkursu, zobowiązany jest do przygotowania pracy pisemnej spełniającej kryteria wywiadu. Wywiad należy przeprowadzić z osobą pamiętającą funkcjonowanie sztetli, a rozmówca powinien być związany z regionem poprzez urodzenie lub mieszkanie. W konkursie mogą uczestniczyć  pojedyncze osoby lub zespoły liczące nie więcej niż trzy osoby.

Inną propozycją pracy konkursowej jest przygotowanie nagrania. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nagrania wspomnień i sporządzenia protokołu nagrania (w protokole należy umieścić dokładny tekst całego wspomnienia). Do relacji można dołączyć fotografie, dokumenty lub inne pamiątki potwierdzające przedstawione fakty. W ramach Konkursu słuchacz może opracować relację historyczną poświęconą ratowaniu Żydów przez Polaków, która ma mieć formę wypowiedzi pisemnej (podpisanej przez składającego relację), filmowej lub dźwiękowej (np. słuchowisko). Do relacji należy dołączyć fotografie, dokumenty lub inne pamiątki potwierdzające fakt udzielania pomocy Żydom oraz informacje o osobie lub osobach, które złożyły relacje.

"Słuchacze UTW sami w sobie stanowią skarbnicę wspomnień, mają też znajomych, przyjaciół, którzy mogą okazać się nieocenionym źródłem wiedzy historycznej, a na tym nam najbardziej zależy. Staramy się zaangażować nie tylko kieleckie uniwersytety, ale także te z regionu, np. ze Starachowic, Staszowa, Chęcin, Włoszczowy , Końskich, czy Buska - Zdroju"  – mówi Agnieszka Dziarmaga.

Przewidziane są nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Najlepsze prace będą wykorzystane przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku w celach dydaktycznych (jeden egzemplarz zostanie także przekazany do Archiwum Państwowego).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r. podczas Dni Kultur – w Dniu Kultury Żydowskiej.

Szczegóły na temat Konkursu dostępne są w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.swietokrzyskiszetl.pl w zakładce Konkurs.

icon-tag

Tagi do tego wpisu

Konkurs literatura Nasi sąsiedzi Żydzi