W Kręgu Wartości. Recenzje

Recenzje spektakli teatralnych, koncertów muzycznych, filmowych premier i wernisaży wystaw plastycznych, odbywających się w regionie.

Prowadzacy Audycji W Kręgu Wartości. Recenzje