Audycja z dnia 27.06.2018

W „Stacji wakacje” wspólnie ze szkołą językową „Perfect” z Kielc uczymy Państwa języka angielskiego i zdobywamy wiedzę o Wielkiej Brytanii, czy obowiązujących na królewskim dworze ścisłych regułach etykiety. Dowiadujemy się też dlaczego w Anglii jeździ się lewą stroną, poznajemy historię whiskey, czy whisky. Najlepsi walczą o roczny kurs języka angielskiego.

Did you know that the story of King Arthur is one of the most famous legends in England?

It is a remarkable tale of the days of chivalry and the astonishing adventures of Sir Gawain, Sir Galahad and other knights of the Round Table. King Arthur was the leader who encouraged his people to fight against  Saxon invaders in the late 5th and early 6th centuries. He defeated his enemies and established  an empire  over  Britain, Ireland, Iceland, Norway and Gaul. There are different texts which describe this legend, sometimes the events and characters vary. There is no single approved version.

Arthur’s father was Uther Pendragon, known as king Uther. According to the legend, Merlin magically disguises Uther to look like his enemy Gorlois. In this way he was able to rape  Gorlois’ wife Lady Igraine.  Arthur’s wife was  Guinevere, whom he loved a lot. Another famous name associated with king Arthur is Excalibur- the legendary sword which had magical powers .

The knights of the Round Table were the members  of the legendary fellowship of King Arthur. The most famous of these was definitely Sir Lancelot. He was probably the king’s greatest companion. Nowadays, in the 21st century, the legend is still popular, both in literature and adaptations for theatre, film, television.

Teraz już wiesz, że historia o królu Arturze jest jedną z najsłynniejszych legend w Anglii. Jest to niesamowita opowieść o rycerskości i zadziwiających przygodach rycerzy o imionach Gawain, Galahad oraz innych rycerzy Okrągłego Stołu. Król Artur był przywódcą, który poprowadził swój lud  do walki  z saksońskimi najeźdźcami pod koniec V i na początku VI wieku. Pokonał swoich wrogów i stworzył imperium składające się z Brytanii, Irlandii, Islandii, Norwegii oraz Galii. Jest wiele wersji tej legendy, czasami postaci i wydarzenia się różnią. Nie ma jednej zatwierdzonej historii.

Ojcem Artura był Uther Pendragon, znany jako król Uther. Zgodnie z legendą Merlin w sposób magiczny zmienił Uthera, aby wyglądał jak jego wróg Gorlois. W ten sposób zgwałcił on jego żonę Igraine.  Ukochaną żoną Artura była Ginewra.

Inną znaną nazwą związaną z Arturem jest Excalibur- legendarny miecz, który miał magiczną moc.

Rycerze Okrągłego stołu byli członkami towarzystwa króla Artura. Najsłynniejszym był niewątpliwie Lancelot. Był on prawdopodobnie najwierniejszym przyjacielem króla.

Obecnie w XXI wieku legenda jest ciągle popularna zarówno w literaturze jak i filmowych, telewizyjnych i teatralnych adaptacjach.

Zapamiętaj:

chivalry - rycerstwo, rycerskość                   

astonishing - zdumiewający, nadzwyczajny

establish - zakładać, tworzyć

vary - różnić się

disguise - przebrać się

Ponadto w programie:

W jakim miesiącu 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem, czy Edward Gierek zastąpił na stanowisku I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę, albo czy „Przygoda na Mariensztacie” była pierwszym polskim filmem kolorowym? Na takie między innymi pytania musieli odpowiedzieć w „Stacji: Wakacje” grający w „Kółko i krzyżyk”. Jedynym, który znał odpowiedzi był Maciej i to on w czwartek zagra jako pierwszy o 400 złotych.

Dzisiaj ponadto zastanawialiśmy się do czego wykorzystać uszkodzone klapki. Słuchacze proponowali przygotowanie z nich na przykład baz do zanęty dla ryb lub elementów ścieżek wokół domków letniskowych. 

W czwartek „Stacja: Wakacje” zatrzyma się w Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej.

Autorzy