Dziś pożegnamy Stefana Rachtana

Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe Stefana Rachtana, wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie, regionalisty i społecznika, autora licznych publikacji o historii miasteczka. Rozpoczną się o godzinie 13.00 w kościele parafialnym w Bodzentynie.

Stefan Rachtan ostatniego wywiadu udzielił Radiu Kielce w październiku tego roku z okazji setnej rocznicy bodzentyńskiej szkoły, którą kierował w latach 1975-1991. Przypomniał wtedy m.in. o nadaniu liceum imienia Józefa Szermentowskiego, malarza pochodzącego z Bodzentyna.

Zmarły dyrektor przyczynił się też do odkrycia i wydania Pamiętnika Dawida Rubinowicza, żydowskiego chłopca, który opisał życie w bodzentyńskim getcie. Jako prezes Towarzystwa Miłośników Bodzentyna wspólnie z władzami samorządowymi doprowadził do odzyskania praw miejskich miejscowości oraz zainicjował i organizował kwesty na rzecz ratowania nagrobków tutejszego cmentarza.

Za wieloletnią działalność otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Bodzentyna. Stefan Rachtan zmarł 4 grudnia w wieku 86 lat.

Autorzy