Zagrażające życiu odpady w Stąporkowie?

Silnie toksyczne substancje, które wyciekały z pojemników znaleziono w magazynie przy ulicy Staszica w Stąporkowie. Policjanci i inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odkryli je podczas kontroli. Funkcjonariusze pracowali pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Końskich.

[MXPic]2018/11/zabezpieczenie-chemikaliow-w-staporkowie-05-1024x666-193303.jpg!ZOOM[/MXPic]

Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach informuje, że funkcjonariusze chcieli sprawdzić, czy odpady zgromadzone w magazynie przy ulicy Staszica są prawidłowo przechowywane. W związku z tym przystąpili do sprawdzania pojemników. - Czynność tą jednak przerwano z uwagi na znalezienie silnie toksycznych substancji. Na miejsce wezwano specjalistyczne jednostki ratownictwa chemicznego straży pożarnej, które zabezpieczyły magazyn i pobrały próbki do badań. Teren obiektu objęto całodobową kontrolą. Obecnie oczekujemy na wyniki badań pobranych próbek - powiedział Daniel Prokopowicz.

Firma początkowo posiadała zezwolenie na składowanie odpadów. Zostało ono jednak w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości cofnięte w sierpniu tego roku.

[MXPic]2018/11/zabezpieczenie-chemikaliow-w-staporkowie-01-1024x600-193301.jpg!ZOOM[/MXPic]

Autorzy