Punkty Widzenia: groźne psy nie będą biegały bez smyczy?

Sejm uchwalił wczoraj nowelizację Kodeksu wykroczeń. Skutki nowelizacji powinniśmy zauważyć „na ulicy”. Na przykład właściciel groźnego psa biegającego wolno podczas spacerów, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet ograniczeniem wolności. Do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł.

Czy znaczne zaostrzenie kar dla właścicieli psów zlikwiduje problem biegających bez smyczy groźnych psów, czy będzie to zapis nie do wyegzekwowania?

Autorzy