MICHNIÓW. Piotr Gliński: skąd pochodzi zło?

„Od hekatomby II wojny światowej, od milionów ofiar narodów, od pogwałcenia przez Niemcy zapisów Konwencji haskiej, od tysięcznych zbrodni i aktów nieludzkiego sadyzmu nie przestajemy wciąż zadawać pytania - skąd pochodzi zło?” - napisał w liście do uczestników uroczystości w Michniowie Piotr Gliński.

Pismo od wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał Wojciech Kalwat z Fundacji Świętokrzyskiej Góry Historii.

Piotr Gliński podkreślił, że mieszkańcy Michniowa 75 lat temu zapłacili najwyższą cenę za marzenia o wolnej Polsce.

„Ludzie przed tą straszną tragedią weselili się, frasowali, modlili, czy pozowali do fotografii ślubnych i nie mogli spodziewać się tego, jak straszny los ich czeka. Czerpię nadzieję z postaw tych ludzi, którzy znaleźli w sobie siłę, aby sprzeciwić się hitlerowskim okupantom” - napisał Piotr Gliński.

Premier podkreślił, że Michniów stał się symbolem martyrologii wszystkich mieszkańców polskich wsi, którzy poddawani byli represjom.

Piotr Gliński wyraził także satysfakcję, że mógł przyczynić się do realizacji projektu przebudowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Autorzy