Młodzi i starsi pod jednym dachem. Nowatorski pomysł MOPS w Ostrowcu

Nowatorski program wsparcia dla osób samotnych i poszukujących mieszkania będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. „Lokator”, bo taką nazwę nosi, ma zapewnić wsparcie potrzebującym opieki, ale również dachu nad głową. Uczestnicy programu będą opiekować się osobami starszymi, w zamian za miejsce w ich mieszkaniu. Obie strony mają dzielić się kosztami utrzymania lokalu i domowymi obowiązkami.

Jedna ze współautorek programu, Bożena Kotowska zaznacza, że oferta skierowana jest do osób, które mogą wzajemnie sobie pomóc. Udział w  programie mogą wziąć osoby, które nie mają mieszkania - bezdomni, ofiary przemocy w rodzinie albo wychowankowie placówek opiekuńczych. Ważne, żeby mieli stały dochód.

Opieką objęte zostaną z kolei osoby starsze, niepełnosprawne ruchowo lub intelektualnie. Często to podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla których kilkugodzinna opieką świadczona przez pielęgniarki środowiskowe nie wystarcza do pełnego poczucia bezpieczeństwa. Lokator mógłby sprawować opiekę taką, jak członkowie rodziny.

Warunkiem jest udostępnienie osobnego pokoju, aby zapewnić przestrzeń lokatorowi. Cały projekt, poza połączeniem osób potrzebujących pomocy zapewnia także szkolenia. Ze względu na szczególny charakter programu, łączeniem osób będzie zajmował się MOPS, po szczegółowym rozpoznaniu oczekiwań obu stron.

Wiele elementów będzie dopasowywanych do konkretnych osób, np. przyjęcie pod swój dach matki z dzieckiem czy zakres pomocy dla podopiecznego. Projekt jest finansowany z unijnego grantu na innowacje społeczne, po jego zakończeniu ma powstać poradnik dla innych ośrodków pomocy społecznej i stowarzyszeń.

Czy to dobry sposób na zapewnienie opieki seniorom a mieszkań młodym, czy też rozwiązanie takie spowoduje konflikty? Dyskutowaliśmy o tym na antenie Radia Kielce w audycji "Punkty Widzenia" o godz. 16.30.

Autorzy