W Kunowie będą kolejne mieszkania socjalne

Kolejne mieszkania socjalne powstają w Kunowie. Na ten cel zaadaptowana zostanie część świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej. Budynek był użytkowany okazjonalnie, odbywały się tam np. półkolonie i spotkania wiejskie. Teraz parter nadal będzie służył mieszkańcom wsi, a na piętrze powstaną trzy lokale mieszkalne. Każdy z nich będzie miał kilkadziesiąt metrów powierzchni.

Koszt prac to prawie milion złotych. Inwestycja uzyskała 550 tysięcy złotych unijnego dofinansowana. Szacunkowy koszt wykonania mieszkań był niższy, ale w związku z podniesieniem cen materiałów budowlanych, gmina musi dołożyć pieniądze z własnego budżetu. Lista osób oczekujących na mieszkanie socjalne w gminie Kunów liczy prawie 60 rodzin. Wśród nich są także matki, samotnie wychowujące dzieci.

Jak zapowiada burmistrz Kunowa Lech Łodej, to właśnie im, w pierwszej kolejności będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego. W zasobach gminy jest obecnie kilkanaście mieszkań, ale to nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb. Dodatkowo jedno z obecnie użytkowanych mieszkań jest w bardzo złym stanie.

Burmistrz Lech Łodej zaznacza, że większe zmiany sytuacji lokalowej w gminie nastąpią po zagospodarowaniu budynku dawnej szkoły zawodowej w Kunowie. Tam powstanie kilkadziesiąt mieszkań socjalnych. Do tego trzeba jednak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i znaleźć pieniądze na remont.

Zgodnie z harmonogramem prac mieszkania socjalne w Kolonii Inwalidzkiej mają być gotowe w październiku.

Autorzy