Ważne inwestycje w Połańcu. Poprawi się jakość powietrza

Poprawi się stan powietrza w Połańcu. Będzie to możliwe dzięki inwestycjom, które w najbliższym czasie zrealizowane zostaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Poinformowano o tym podczas konferencji prasowej zorganizowanej dzisiaj w siedzibie Oczyszczalni Ścieków w Połańcu.

Jak stwierdziła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, będą to ważne przedsięwzięcia, ponieważ zimą stan powietrza w Połańcu często przekraczał dopuszczalne normy. Konieczne są działania, które poprawią sytuację w tym zakresie. Będzie temu służyć modernizacja sieci ciepłowniczej, na którą połanieckie PGK otrzymało 13 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Dzięki tej inwestycji gmina Połaniec stanie się jedną z pierwszych gmin w Polsce, która będzie mogła podłączyć sto procent mieszkańców do sieci ciepłowniczej. Sprzyja temu infrastruktura związana z funkcjonowaniem w tym mieście elektrowni, która ma nadwyżki oraz to, że ciepło jest tu tanie - powiedział Ryszard Gliwiński, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

[MXPic]2018/05/img-8842-150846.JPG!ZOOM[/MXPic]

Prezes PGK w Połańcu Jacek Nowak poinformował, że modernizacja sieci będzie polegać na budowie nowych kolektorów na długości prawie 7 km. Pojawią się one m.in. tam gdzie nigdy nie było takiej infrastruktury, czyli w najstarszej części miasta. Ponadto wykonane zostaną przyłącza sieci i węzły w budynkach mieszkalnych. Wkład własny do tego projektu wyniesie 6 mln zł. Połowa tej sumy pochodzić będzie z budżetu miasta. O pozostałe środki PGK stara się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Oprócz tego dla poprawy jakości środowiska spółka kupiła specjalistyczny pojazd do wywozu odpadów, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 665 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Poseł Michał Cieślak poinformował, że nawóz rolniczy, który powstaje w połanieckiej oczyszczalni z odpadu ściekowego, otrzymał niedawno certyfikat ministerstwa rolnictwa i będzie tutaj produkowany, na czym na pewno skorzystają rolnicy z powiatu staszowskiego i sąsiednich ze względu na łatwą dostępność. Agro Łęg - bo tak nazywa się ten produkt - jest nawozem wapniowym z dużą zawartością fosforu i magnezu. Będzie mieć formę granulatu.

Poseł PiS Anna Krupka stwierdziła, że priorytetem rządu jest to, aby skutecznie zmniejszać zanieczyszczenie powietrza, ponieważ od tego zależy stan zdrowia mieszkańców. Parlamentarzystka przypomniała, że z jej inicjatywy odbyło się wiele spotkań i dyskusji nt. stanu powietrza w poszczególnych miejscowościach i tego, co można z tym zrobić. Wyraziła zadowolenie z modernizacji sieci ciepłowniczej w Połańcu oraz nowatorskiej produkcji nawozu rolniczego. Połaniec to drugie miejsce po Kielcach w województwie świętokrzyskim, gdzie wykorzystuje się odpady ściekowe do produkcji.

Autorzy