Kto szefem pogotowia?

Dwie osoby chcą pokierować Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Z nieoficjalnych informacji Radia Kielce wynika, że dokumenty złożyła obecna dyrektor Marta Solnica.

Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzecznik urzędu marszałkowskiego w Kielcach, informuje, że teraz komisja konkursowa przeanalizuje złożone oferty pod kątem formalno-prawnym.

- Na tym etapie nie możemy ujawnić, kto chce pokierować pogotowiem. Komisja zbierze się 26 marca, oceni dokumenty i przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Liczymy, że tego samego dnia wyłoni osobę, którą rekomenduje zarządowi województwa, bo to zarząd województwa ostatecznie zdecyduje, kto zostanie dyrektorem świętokrzyskiego pogotowia - wyjaśnia rzecznik.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach musi spełnić kilka wymogów.

- To przede wszystkim wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy. Przyszły dyrektor świętokrzyskiego pogotowia musi posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika jednostki. Kandydat na dyrektora pogotowia nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie - dodała Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Autorzy