Hala targowa zamiast bazarów? [PUNKTY WIDZENIA]

Kieleccy planiści przygotowują plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejskiego targowiska przy ulicy Seminaryjskiej. Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji w ratuszu, zaznacza, że jest to duży obszar, który nie będzie się ograniczał jedynie do wybudowania hali targowej.

Przewidziana jest, m.in., budowa alejek, parkingów oraz zagospodarowanie pozostałej części terenu. Do rozwiązania pozostaje również kwestia podłoża, które do 5 metrów głębokości ma słabą strukturę.

Dyrektor dodał, że prace nad dokumentem trwają tak długo, ponieważ urzędnicy chcą skonsultować plan z zamierzeniami potencjalnego inwestora lub właścicieli. Tu nie chodzi o narzucenie swojej wizji, ale znalezienie rozwiązania, które będą akceptować obie strony.

Artur Hajdorowicz przypomniał, że było kilku potencjalnych inwestorów, ale ich koncepcje były niezgodne z założeniami planu zagospodarowania. Przedstawiono bowiem koncepcje, które nie uwzględniały typowej hali targowej, ale były to budynki komercyjno-biurowe. Miastu zależy jednak na typowej hali targowej. Takie obiekty z powodzeniem funkcjonują w większych miastach.

Krzysztof Wojsa, zarządca ponad połowy bazarów, zaznaczył, że właściciele zamierzają utrzymać handlowy charakter placu. Mają również świadomość, że handel w takim kształcie i warunkach jak obecnie nie może dalej funkcjonować. Dodał, że na bieżąco wykonywane są prace modernizacyjne. Wymieniono część instalacji elektrycznej oraz rozebrano rząd szpecących kramów od strony ulicy Źródłowej.

Krzysztof Wojsa zapewnił, że w najbliższym czasie na targowisku przeprowadzone zostaną poważniejsze prace modernizacyjne, ale na razie nie chciał ujawnić szczegółów.

Czy na miejskim bazarze powinna powstać hala targowa z prawdziwego zdarzenia, czy powinno pozostać jak dotychczas? Na ten temat dyskutowaliśmy w Punktach Widzenia. Gośćmi Radia Kielce byli: Dariusz Kozak - przewodniczący Rady Miasta Kielce, Witold Borowiec – radny, Krzysztof Wojsa - zarządca większej części bazaru, Sebastian Michalski - kielecki przedsiębiorca.

[MXPic]2018/03/img-0004-164847.JPG!ZOOM[/MXPic]

Autorzy