Rozpoczyna się budowa GUM

Rozpoczęły się wiercenia niezbędne do wykonania badań geologicznych gruntu, na działce przy ulicy Popiełuszki w Kielcach, na której ma stanąć centralne laboratorium Głównego Urzędu Miar. W ubiegłym tygodniu radni miejscy zgodzili się przekazać na rzecz Skarbu Państwa działkę przy górze Telegraf, po to, by umożliwić realizację inwestycji.

Grzegorz Grzegorzewski z Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach informuje, że są to tzw. wiercenia geotechniczne. Planowane odwierty sięgną 12 metrów w głąb gruntu. Ich efektem będzie określenie właściwości podłoża. Pobierane są również próbki, które posłużą do badań laboratoryjnych, podczas których określone zostaną dokładne parametry gruntu.

Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w ratuszu powiedział, że na 11 hektarach powierzchni, wykonanych zostanie około 40 odwiertów. Mają one określić gęstość i skład podłoża. Pobrane próbki zostaną dołączone do dokumentacji budowlanej projektu, który powstanie po rozstrzygnięciu międzynarodowego konkursu na koncepcję centralnego laboratorium Głównego Urzędu Miar. Zasady konkursu wspólnie, z magistratem przygotowuje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Kieleccy planiści opracowali też projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta u zbiegu ulic Wrzosowej i księdza Jerzego Popiełuszki, specjalnie pod potrzeby GUM.

Dokument został wyłożony do publicznego wglądu w poniedziałek. Dyskusję publiczną zaplanowano na 7 marca. Pod obrady Rady Miasta trafi na kwietniowej lub majowej sesji.

Autorzy