W Klimontowie otworzono drogi wyremontowane dzięki promesom

W gminie Klimontów uroczyście oddano 9 inwestycji drogowych, które zrealizowano w ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z rządowego programu na tzw. drogi klęskowe. Pieniądze pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Były przekazane samorządowi przez wojewodę świętokrzyskiego w formie promesy na łączną kwotę prawie 1 mln 400 tysięcy złotych.

Jak poinformował wójt Klimontowa Marek Goździewski - wyremontowano lub zbudowano w sumie siedem odcinków o długości prawie 5 km. Ponadto wybudowano most w Ułanowicach i zabezpieczono wąwóz lessowy w miejscowości Konary. Wójt zaznaczył, że bez tak dużego wsparcia finansowego nie byłoby możliwe zrealizowanie tych inwestycji, ponieważ gminy na to nie stać.

Program rządowy zabezpieczył 80 procent potrzebnych środków, wkład własny z budżetu Klimontowa wyniósł 20 procent. Jedną z dróg o długości 1,5 kilometra wybudowano od Pokrzywianki do Płaczkowic. Sołtys Pokrzywianki Andrzej Piszczek powiedział, że mieszkańcy bardzo cieszą się z tej drogi, ponieważ wcześniej nawet nie była ona utwardzona, był sam piach, który rozmywał się po każdych opadach, było niebezpiecznie. Sołtys dodał, że o potrzebie budowy drogi mówiono od kilkunastu lat, ale kończyło się tylko na obietnicach.

Uczestniczący w uroczystościach poseł PiS Marek Kwitek wyraził swoje zadowolenie z poprawiającego się stanu dróg w gminie Klimontów, dzięki czemu mieszkańcom będzie żyło się wygodniej i bezpieczniej. Dodał, że uwzględnione w promesach odcinki dotyczą miejscowości znajdujących się na uboczu, które również wymagają polepszania infrastruktury komunikacyjnej. Bez niej trudno dzisiaj wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie.

W ubiegłym roku wspólnie z powiatem samorząd Klimontowa wyremontował także osuwisko w Ułanowicach. Dofinansowanie na ten cel pochodziło z rządowego programu na likwidację osuwisk i wyniosło 700 tysięcy złotych.

Autorzy