Problem Sandomierza z realizacją programu Mieszkanie Plus

Niemal wszystkie świętokrzyskie starostwa przekazały informacje o miejskich działkach, które mogą przeznaczyć na realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. Wyjątkiem jest powiat sandomierski, który powinien uzupełnić dokumentację w najbliższych dniach. Wykazy podlegały weryfikacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Diana Głownia, rzecznik wojewody świętokrzyskiego informuje, że wojewoda sprawdziła przekazane wykazy w ustawowym terminie. Informacje pierwotnie miały być przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości do 13 grudnia ubiegłego roku. – Okazało się, że wykazy zawierają mniejsze lub większe uchybienia, więc musiały zostać zwrócone do samorządów a następnie poprawione lub uzupełnione – mówi Diana Głownia.

Krajowy Zasób Nieruchomości wybierze teraz najbardziej atrakcyjne lokalizacje pod budowę bloków objętych programem Mieszkanie Plus. Obecnie trwa pilotaż tego rządowego projektu. Zgłosiły się do niego m. in. Kielce. Władze miasta przekazały do programu działki w formie darowizny i podpisały listy intencyjne w sprawie budowy bloków.

W Kielcach przy ul. Lecha ma powstać ok. 150 mieszkań. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie też nadzorował wysokość czynszu i warunki zawierania oraz wypowiadania umów o wynajmie mieszkań, zgodnie z zapisami ustawowymi.

Sprostowanie:

Autorzy