Wielka inwestycja w Bilczy

Park jordanowski, ogrody tematyczne, plac zabaw i skate-bike park powstaną w Bilczy pod Kielcami. Marian Buras, burmistrz miasta i gminy Morawica informuje, że aktualnie prowadzony jest pierwszy etap prac, czyli budowa suchego zbiornika gromadzenia wód opadowych.

- Ten teren bardzo się urbanizuje. Powstają osiedla mieszkaniowe, z drugiej strony jest specjalna strefa ekonomiczna. Oczywiste jest, że wody opadowej będzie coraz więcej, bo nie będzie mogła w naturalny sposób wsiąkać w grunty - powiedział Marian Buras.

W drugim etapie planowane jest zagospodarowanie tych terenów. Poza miejscami z zielenią powstaną też ciągi pieszo-jezdne o długości 3 kilometrów. Jeżeli pozwoli pogoda, to prace przy zagospodarowaniu terenu rozpoczną się na początku przyszłego roku i będą kosztować około 5,5 miliona złotych.

Władze gminy planują także budowę niewielkiej akademii golfa, świetlicy, amfiteatru oraz kina letniego. Jednak na wykonanie tych inwestycji Morawica nie ma jeszcze zabezpieczonych funduszy.

Autorzy