Krzysztof Nitkiewicz: zasługi biskupa Świerzawskiego są nieocenione

- Biskup Wacław Świerzawski kierował diecezją sandomierską w trudnym czasie, kiedy następowała jej gruntowna reorganizacja. Scalenie odmiennych w tradycji duszpasterskiej i mentalności społecznej fragmentów diecezji: przemyskiej, lubelskiej, tarnowskiej i radomskiej było dziełem wielkim, które nadal trwa - stwierdził na antenie Radia Kielce ordynariusz diecezji sandomierskiej biskup Krzysztof Nitkiewicz.

Dodał, że znaczącym początkiem integracji był synod diecezjalny zorganizowany przez biskupa Wacława Świerzawskiego.

- Chodziło wówczas o wprowadzenie prawa lokalnego, partykularnego, które byłoby takie samo dla wszystkich. Ale ta integracja miała również nastąpić poprzez powoływanie instytucji, które mogły na nowo zaistnieć po latach dyktatury komunistycznej. Jedną z nich była Caritas poprzednio zakazana, zlikwidowana w latach 50. przez władze, a dzięki biskupowi Wacławowi odżyła na nowo - przypomniał hierarcha.

Biskup Nitkiewicz stwierdził, że problemem do rozwiązania był w tym czasie także brak katechetów. Liczba księży była niewystarczająca, by uczyć młodzież, powołano zatem Instytut Teologiczny współpracujący z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie. Dzięki biskupowi Świerzawskiemu powstawały w diecezji sandomierskiej także grupy duszpasterskie - między innymi Akcja Katolicka, w czasach dyktatury komunistycznej zakazana. Powołano również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

- To dzieło rodziło się nie bez trudności - stwierdził biskup Nitkiewicz. Ale - jak zaznaczył gość Radia Kielce - uczynione zostały pierwsze kroki i dano podwaliny, na których współcześnie można bazować w pracy duszpasterskiej. W kościele jest ciągłość, ten, kto przychodzi dziś nie odcina się od dzieła swoich poprzedników, ale stara się je kontynuować.

Biskup-senior był profesorem nauk, teologiem, filozofem, cenionym i znanym liturgistą. - To był wybitny naukowiec, napisał 64 książki i ponad 1300 artykułów naukowych. Większość z nich poświęcona była teologii liturgii i z tym właśnie wiązała się wielka duchowość biskupa Wacława - powiedział ordynariusz sandomierski.

Uroczystości pogrzebowe biskupa seniora Wacława Świerzawskiego rozpoczną się w niedzielę w Zawichoście. W poniedziałek odbywać się będą w bazylice katedralnej w Sandomierzu.

Posłuchaj Rozmowy Dnia:

Autorzy