Uroczyste zakończenie Marszu Szlakiem Kadrówki

W Kielcach zakończył się 52. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, którego uczestnicy pokonują każdego roku szlak z krakowskich Oleandrów do Kielc dla upamiętnienia epizodu początków I wojny światowej, gdy legioniści Józefa Piłsudskiego przekroczyli granicę austriacko-rosyjską i jako Wojsko Polskie rozpoczęli walkę o niepodległą Rzeczpospolitą.

Na Placu Wolności przed pomnikiem Komendanta Józefa Piłsudskiego uczestników marszu przywitali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz minister do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Minister Kasprzyk odczytał najpierw list od prezydenta Rzeczpospolitej do uczestników Marszu, w którym Andrzej Duda podkreślił edukacyjne i patriotyczne znaczenie Marszu. Później w swoim przemówieniu do uczestników uroczystości przypomniał aktualność słów pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, która jako pieśń legionowa towarzyszyła żołnierzom Józefa Piłsudskiego na frontach wojny światowej i była wyrazem gorącej wiary młodego pokolenia Polaków w odrodzenie ojczyzny jednoczącej wszystkich rodaków. Następnie parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych złożyli wieńce przed pomnikiem Komendanta.

Marsz oficjalnie zakończono Apelem Poległych i salwą honorową przed pałacem Biskupów Krakowskich gdzie mieści się Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

[MXGaleria]7338[/MXGaleria]

Autorzy