Porozumienie SSE i OHP korzystne dla młodych ludzi

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice zawarła porozumienie ze Świętokrzyską Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy. Obie instytucje chcą wspólnie kształcić młodych ludzi na potrzeby firm, funkcjonujących w starachowickiej strefie. To pierwsza taka inicjatywa w kraju.

Dzięki umowie, młodzież będzie mogła korzystać ze stażów i szkoleń, które pomogą w znalezieniu pracy, a przedsiębiorcy zyskają wykwalifikowanych pracowników, wykorzystując koszty refundacji zatrudnienia.

Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej- Stanisław Szwed zadeklarował w Starachowicach swoje wsparcie dla podobnych pomysłów. - Przygotowujemy młodzież do zawodu, a dzięki temu będą nowe miejsca pracy. Strefa to świetnie miejsce na znalezienie zatrudnienia- mówił. Lider PiS w regionie- poseł Krzysztof Lipiec podkreśla, że aktywizacja zawodowa osób, często z problemami, pomoże znaleźć się im na trudnym rynku pracy.

Prezes specjalnej strefy- Marcin Perz dodaje, że dzięki porozumieniu, młodzi ludzie, którzy chcą uczyć się nowych technologii, mogą to robić w firmach, które funkcjonują w specjalnej strefie. Podkreślił, że ich urządzenia to szczyt nowoczesności, z najlepszym na świecie oprogramowaniem.

Priorytetem strefy i OHP na ten rok, jest kompleksowa pomoc w starcie na rynku pracy – począwszy od doradztwa zawodowego, poprzez szkolenia, aż do znalezienia zatrudnienia.

Autorzy