Kompromis w sprawie budowy obwodnicy

Mieszkańcy gminy Nowy Korczyn popierają jeden z trzech wariantów budowy obwodnicy zaproponowanych przez inwestora, czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne potwierdziły wcześniejsze deklaracje mieszkańców, którzy jednomyślnie opowiedzieli się za wariantem pierwszym – tzw. zachodnim.

Jak informuje wójt Nowego Korczyna Paweł Zagaja, mieszkańcy licznie wzięli udział w organizowanych w tej sprawie spotkaniach i chętnie wypełnili ankiety, w których wyrazili swoje zdanie na temat planowanej inwestycji. – Do końca kwietnia mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia za pośrednictwem specjalnych formularzy, których ostatecznie wpłynęło do Urzędu ponad 300 – mówi wójt.

Preferowany przez mieszkańców tzw. wariant zachodni zakłada, że nowa szosa zaczynałaby się na drodze krajowej 79 od strony Krakowa i łączyłaby się z nią między Grotnikami Dużymi a Grotnikami Małymi przecinając drogę wojewódzką numer 973 i omijając tym samym Nowy Korczyn od strony zachodniej. Preferowany przez mieszkańców wariant zostanie jednak potwierdzony dopiero po procedurze związanej z wydaniem decyzji środowiskowej w tej sprawie. – Będziemy trzymać kciuki i zrobimy wszystko, żeby sprawnie i bez większych emocji doprowadzić do realizacji tej inwestycji – dodajeł wójt.

Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji społecznych, inwestor skupi się na opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko, który następnie będzie rozpatrywany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Po jej opinii, pozwolenie na budowę razem z decyzją środowiskową wyda wójt gminy.

Swojego zadowolenia z wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych nie kryje Edward Ragan, przewodniczący komitetu protestacyjnego, który nie zgadzał się na realizację inwestycji według wariantu wschodniego. Ten zdaniem protestujących miał zwiększyć zagrożenie powodziowe. – Jesteśmy zadowoleni, że wreszcie doszło do kompromisu, a konsultacje społeczne przebiegły w bardzo dobrej atmosferze. Uważam, że ten ostatni rok, kiedy nie brakowało przepychanek w tej sprawie, nie był potrzebny. Obwodnica jest w Nowym Korczynie potrzebna, a ze zdaniem mieszkańców trzeba się liczyć – podkreślił.

Jeśli procedura administracyjna dla planowanej inwestycji przejdzie bez kolejnych problemów, to budowa obwodnicy rozpocznie się w 2019 roku. Prace będą odbywały się równocześnie z budową mostu na Wiśle, za którą odpowiada strona małopolska.

Autorzy