Prestiżowe wyróżnienia dla województwa świętokrzyskiego

Trzy z dziesięciu certyfikatów, przyznanych w tym roku przez Polską Organizację Turystyczną trafiło do województwa świętokrzyskiego. Otrzymały je: Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, kompleks Świętokrzyska Polana i Muzeum Wsi Kieleckiej za Park Etnograficzny w Tokarni.

Wyróżnienie ma charakter prestiżowy, otrzymują je najlepsze produkty turystyczne w kraju - informuje Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Korzyścią z otrzymania takiego certyfikatu jest całoroczna promocja przez Polską Organizację Turystyczną na targach, imprezach branżowych i w publikacjach. Informacje o tych obiektach znajdą się też w National Geographic.

O przyznaniu certyfikatu decyduje m.in. liczba turystów odwiedzających obiekt, współpraca w ramach klastrów oraz zakres sprzedaży oferty, np. poprzez biura podróży. W województwie świętokrzyskim wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymały dotychczas m.in.: Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju, JuraPark w Bałtowie i Dymarki Świętokrzyskie. Co roku organizacja przyznaje też jeden złoty certyfikat. W tym roku wśród trzech nominowanych do tego wyróżnienia znalazł się bałtowski JuraPark.

Autorzy