/*%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/tpl_vars['id_categorie']->value)){?>/*/%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/ /*%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*//*/%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/ /*%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/tpl_vars['cssstr']->value;?> /*/%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/ /*%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/tpl_vars['jsonloadstr']->value;?> /*/%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/ /*%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/tpl_vars['jsstr']->value;?> /*/%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/ /*%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/tpl_vars['GA']->value;?> /*/%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/ /*%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/getSubTemplate ("app/views/cms/".((string)$_smarty_tpl->tpl_vars['radio']->value['folder'])."/building/head.tpl", "pl|".((string)$_smarty_tpl->tpl_vars['radio']->value['folder'])."|head", $_smarty_tpl->compile_id, 1, null, array(), 0);?> /*/%%SmartyNocache:19669726345ca5ecb1c8e1c4-03036072%%*/

Bezpłatne badania USG dla dzieci

Z bezpłatnych badań USG mogą skorzystać dziś dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia. Mobilny ambulans stoi przy alei Solidarności, przed głównym wejściem do Galerii Echo.

Autor: Iwona Murawska

03.02.2017 11:04